Ajutor online

Operatorii „Skype” vă răspund la orice întrebare privind serviciile electronice fiscale, de la ora 8ºº pînă la 17ºº de luni – vineri.

ATENȚIE!
Consultarea se efectuează doar prin mesagerie scrisă.

Operator 1 Operator 2 Operator 3 Operator 4 Operator 5 Operator 6

abonament 2015

Noi oportunități de abonare la publicația periodică "Monitorul Fiscal FISC.md"

  • Pachet ”CLASSIC

    Pentru cei devotați tradiției

  • Pachet ”PREMIUM

    Pentru cei precauți

  • Noutăţi
  • Articole+1

25.02.2015

Agenţii economici, recent deveniţi plătitori de TVA, se pot conecta la servicii electronice fiscale în orice IFS teritorial 

Reieşind din condiţiile modernizării şi implementării ample a tehnologiilor avansate în toate sferele de activitate, raportarea fiscală pe suport de hârtie a devenit una irelevantă. În acest context, Serviciul Fiscal de Stat a întreprins un şir de măsuri pentru ca comunicarea fiscală cu contribuabilii să fie realizată într-un mod cât mai eficient şi comod.

19.02.2015

Deservirea calitativă a cetăţenilor - o prioritate pentru autorităţile publice 

„Declaraţie electronică” reprezintă un serviciu on-line de raportare către autoritatea fiscală. Acest mijloc de prezentare a dărilor de seamă a devenit unul uzual pentru cca. 34 600 persoane juridice şi peste 9 320 persoane fizice. Totuşi, în procesul de utilizare a sistemului respectiv, contribuabilii pot întâlni dificultăţi privind completarea, semnarea, expedierea rapoartelor în adresa Serviciului Fiscal de Stat.

19.02.2015

În atenţia persoanelor fizice! 

Campania declarării veniturilor persoanelor fizice a luat start în ianuarie. Termenul limită de prezentare a declaraţiei pe venit a cetăţenilor, obţinut în anul 2014 şi pentru achitarea impozitului aferent este 25 martie.

03.02.2015

Modificări la preţurile formularelor tipizate de documente primare cu regim special 

Stimaţi contribuabili, Vă comunicăm că începînd cu 3 februarie curent intră în vigoare noi preţuri pentru formulare tipizate de documente primare cu regim special (inclusiv facturi şi facturi fiscale).

03.02.2015

Retrospectiva: Activitatea în cifre a Î.S. „Fiscservinform” pentru anul 2014  

Întreprinderea de Stat „Fiscservinform” este o entitate specializată în administrarea tehnico-tehnologică a sistemului informaţional al Serviciului Fiscal de Stat, implementarea tehnologiilor informaţionale avansate în procesul de administrare fiscală, optimizarea procesului de gestiune şi procesare a datelor cu caracter fiscal, facilitarea schimbului de informaţii şi documente între contribuabili, autorităţile publice şi SFS.

29.01.2015

Protecţia datelor cu caracter fiscal racordată la standardele internaţionale de securitate informaţională 

Un sistem fiscal funcţional şi modern facilitează povara fiscală şi sporeşte civismul fiscal în societate. Astfel, o administrare de calitate a acestui domeniu presupune implicit atragerea şi alocarea resurselor pentru a crea şi menţine platforma sistemului informaţional fiscal care să încurajeze interacţiunea on-line dintre contribuabili şi autoritatea fiscală.

23.01.2015

Serviciul de raportare fiscală „Declaraţie electronică” integrat cu mecanismul guvernamental de semnare „MSign” 

În prezent, prin serviciul „Declaraţia electronică” peste 30 000 agenţi economici expediază către autoritatea fiscală cca 1,2 mln. de documente doar în format electronic, făra a le mai imprima pe hârtie şi fără a se deplasa la Serviciul Fiscal de Stat pentru a le depune.

17.01.2015

Nou serviciu de notificări electronice privind suspendarea contului bancar 

Odată cu lansarea sistemului informaţional automatizat de creare şi circulaţie a documentelor electronice între Serviciul Fiscal de Stat şi instituţiile financiare (SIA „CCDE”), actele ce confirmă deschiderea, modificarea, închiderea sau luarea la evidenţă fiscală a conturilor bancare...

10.02.2012

S-a încheiat procesul de prezentare a rapoartelor anuale a contribuabililor plătitori de TVA către Serviciul Fiscal de Stat  

Data de 31 ianuarie a fost ultima zi de prezentare a rapoartelor anuale la Serviciul Fiscal de Stat (SFS), de către contribuabilii care cad sub incidenţa art. 187 alin. (2.1). Agenţii economici au expediat dările de seamă fiscale prin intermediul serviciului „Declaraţie electronică”, prestat de către Î.S.”Fiscservinform”, administratorul tehnico-tehnologic al SFS.

glumes
Facebook